เว็บแคสต์

ไทยคมมุ่งสู่การเป็นผู้นำธุรกิจดาวเทียมแห่งเอเชีย โดยการเชื่อมโยงการสื่อสารผ่านนวัตกรรมดิจิตอลและสร้างคุณค่าให้แก่ผู้มีส่วนได้เสียทุกภาคส่วน

 
 
ปี:

Opportunity Day Q4/2016

เวลา: 01:17:06 ชั่วโมง

ชมวีดีโอ

Opportunity Day 9M/2016

เวลา: 50:27 นาที

ชมวีดีโอ

Opportunity Day Q2/2016

เวลา: 01:00:03 ชั่วโมง

ชมวีดีโอ

Opportunity Day Q1/2016

เวลา: 01:24:08 ชั่วโมง

ชมวีดีโอ

AGM 2016

เวลา: 03:59:45 ชั่วโมง

ชมวีดีโอ

Investor Kits

สามารถดาวน์โหลดเอกสาร
นักลงทุนสัมพันธ์ เช่น รายงานประจำปี งบการเงิน คำอธิบายและวิเคราะห์ของฝ่ายจัดการ และ เอกสารนำเสนอต่างๆ ได้ที่นี่