ราคาหลักทรัพย์

ไทยคมมุ่งสู่การเป็นผู้นำธุรกิจดาวเทียมแห่งเอเชีย โดยการเชื่อมโยงการสื่อสารผ่านนวัตกรรมดิจิตอลและสร้างคุณค่าให้แก่ผู้มีส่วนได้เสียทุกภาคส่วน

 
 

THCOM : 6.60THB

ปริมาณซื้อขาย (หุ้น)

2,633,800

เปลี่ยนแปลง (%)

+0.20(3.13%)

ราคาเสนอซื้อ / ปริมาณ (หุ้น)

6.55 / 110,300

ราคาเสนอขาย / ปริมาณ (หุ้น)

6.60 / 36,700

วันก่อนหน้า

6.40

ราคาเปิด

6.45

ช่วงราคาระหว่างวัน

6.40 - 6.60

ช่วงราคาใน 52 สัปดาห์

5.80 - 12.50

ปรับปรุงเมื่อ: 18 ม.ค. 2562 16:39

Chart Type

Investor Kits

สามารถดาวน์โหลดเอกสาร
นักลงทุนสัมพันธ์ เช่น รายงานประจำปี งบการเงิน คำอธิบายและวิเคราะห์ของฝ่ายจัดการ และ เอกสารนำเสนอต่างๆ ได้ที่นี่