ราคาหลักทรัพย์

ไทยคมมุ่งสู่การเป็นผู้นำธุรกิจดาวเทียมแห่งเอเชีย โดยการเชื่อมโยงการสื่อสารผ่านนวัตกรรมดิจิตอลและสร้างคุณค่าให้แก่ผู้มีส่วนได้เสียทุกภาคส่วน

 
 

THCOM : 10.40THB

ปริมาณซื้อขาย (หุ้น)

2,750,200

เปลี่ยนแปลง (%)

-0.10(-0.95%)

ราคาเสนอซื้อ / ปริมาณ (หุ้น)

10.30 / 759,300

ราคาเสนอขาย / ปริมาณ (หุ้น)

10.40 / 394,600

วันก่อนหน้า

10.50

ราคาเปิด

10.50

ช่วงราคาระหว่างวัน

10.30 - 10.60

ช่วงราคาใน 52 สัปดาห์

10.10 - 20.00

ปรับปรุงเมื่อ: 23 ก.พ. 2561 16:39

Chart Type

Investor Kits

สามารถดาวน์โหลดเอกสาร
นักลงทุนสัมพันธ์ เช่น รายงานประจำปี งบการเงิน คำอธิบายและวิเคราะห์ของฝ่ายจัดการ และ เอกสารนำเสนอต่างๆ ได้ที่นี่