ราคาหลักทรัพย์

ไทยคมมุ่งสู่การเป็นผู้นำธุรกิจดาวเทียมแห่งเอเชีย โดยการเชื่อมโยงการสื่อสารผ่านนวัตกรรมดิจิตอลและสร้างคุณค่าให้แก่ผู้มีส่วนได้เสียทุกภาคส่วน

 
 

THCOM : 19.40THB

ปริมาณซื้อขาย (หุ้น)

2,270,300

เปลี่ยนแปลง (%)

+0.20(1.04%)

ราคาเสนอซื้อ / ปริมาณ (หุ้น)

19.30 / 36,600

ราคาเสนอขาย / ปริมาณ (หุ้น)

19.40 / 95,000

วันก่อนหน้า

19.20

ราคาเปิด

19.20

ช่วงราคาระหว่างวัน

19.10 - 19.40

ช่วงราคาใน 52 สัปดาห์

16.00 - 30.00

ปรับปรุงเมื่อ: 24 ก.พ. 2560 16:35

Chart Type

Investor Kits

สามารถดาวน์โหลดเอกสาร
นักลงทุนสัมพันธ์ เช่น รายงานประจำปี งบการเงิน คำอธิบายและวิเคราะห์ของฝ่ายจัดการ และ เอกสารนำเสนอต่างๆ ได้ที่นี่