ราคาหลักทรัพย์

ไทยคมมุ่งสู่การเป็นผู้นำธุรกิจดาวเทียมแห่งเอเชีย โดยการเชื่อมโยงการสื่อสารผ่านนวัตกรรมดิจิตอลและสร้างคุณค่าให้แก่ผู้มีส่วนได้เสียทุกภาคส่วน

 
 

THCOM : 16.80THB

ปริมาณซื้อขาย (หุ้น)

5,004,600

เปลี่ยนแปลง (%)

+0.10(0.60%)

ราคาเสนอซื้อ / ปริมาณ (หุ้น)

16.80 / 111,700

ราคาเสนอขาย / ปริมาณ (หุ้น)

16.90 / 783,000

วันก่อนหน้า

16.70

ราคาเปิด

16.80

ช่วงราคาระหว่างวัน

16.60 - 16.90

ช่วงราคาใน 52 สัปดาห์

14.40 - 22.90

ปรับปรุงเมื่อ: 22 ก.ย. 2560 16:36

Chart Type

Investor Kits

สามารถดาวน์โหลดเอกสาร
นักลงทุนสัมพันธ์ เช่น รายงานประจำปี งบการเงิน คำอธิบายและวิเคราะห์ของฝ่ายจัดการ และ เอกสารนำเสนอต่างๆ ได้ที่นี่