ราคาหลักทรัพย์

ไทยคมมุ่งสู่การเป็นผู้นำธุรกิจดาวเทียมแห่งเอเชีย โดยการเชื่อมโยงการสื่อสารผ่านนวัตกรรมดิจิตอลและสร้างคุณค่าให้แก่ผู้มีส่วนได้เสียทุกภาคส่วน

 
 

THCOM : 12.40THB

ปริมาณซื้อขาย (หุ้น)

5,431,400

เปลี่ยนแปลง (%)

+0.10(0.81%)

ราคาเสนอซื้อ / ปริมาณ (หุ้น)

12.30 / 448,600

ราคาเสนอขาย / ปริมาณ (หุ้น)

12.40 / 280,800

วันก่อนหน้า

12.30

ราคาเปิด

12.30

ช่วงราคาระหว่างวัน

12.20 - 12.70

ช่วงราคาใน 52 สัปดาห์

12.00 - 22.90

ปรับปรุงเมื่อ: 17 พ.ย. 2560 16:39

Chart Type

Investor Kits

สามารถดาวน์โหลดเอกสาร
นักลงทุนสัมพันธ์ เช่น รายงานประจำปี งบการเงิน คำอธิบายและวิเคราะห์ของฝ่ายจัดการ และ เอกสารนำเสนอต่างๆ ได้ที่นี่