ราคาหลักทรัพย์

ไทยคมมุ่งสู่การเป็นผู้นำธุรกิจดาวเทียมแห่งเอเชีย โดยการเชื่อมโยงการสื่อสารผ่านนวัตกรรมดิจิตอลและสร้างคุณค่าให้แก่ผู้มีส่วนได้เสียทุกภาคส่วน

 
 

THCOM : 8.35THB

ปริมาณซื้อขาย (หุ้น)

735,700

เปลี่ยนแปลง (%)

-0.05(-0.60%)

ราคาเสนอซื้อ / ปริมาณ (หุ้น)

8.30 / 6,500

ราคาเสนอขาย / ปริมาณ (หุ้น)

8.35 / 5,200

วันก่อนหน้า

8.40

ราคาเปิด

8.40

ช่วงราคาระหว่างวัน

8.25 - 8.55

ช่วงราคาใน 52 สัปดาห์

6.95 - 13.50

ปรับปรุงเมื่อ: 12 พ.ย. 2561 16:37

Chart Type

Investor Kits

สามารถดาวน์โหลดเอกสาร
นักลงทุนสัมพันธ์ เช่น รายงานประจำปี งบการเงิน คำอธิบายและวิเคราะห์ของฝ่ายจัดการ และ เอกสารนำเสนอต่างๆ ได้ที่นี่