ราคาหลักทรัพย์

ไทยคมมุ่งสู่การเป็นผู้นำธุรกิจดาวเทียมแห่งเอเชีย โดยการเชื่อมโยงการสื่อสารผ่านนวัตกรรมดิจิตอลและสร้างคุณค่าให้แก่ผู้มีส่วนได้เสียทุกภาคส่วน

 
 

THCOM : 20.70THB

ปริมาณซื้อขาย (หุ้น)

8,886,400

เปลี่ยนแปลง (%)

+0.20(0.98%)

ราคาเสนอซื้อ / ปริมาณ (หุ้น)

20.60 / 251,500

ราคาเสนอขาย / ปริมาณ (หุ้น)

20.70 / 42,300

วันก่อนหน้า

20.50

ราคาเปิด

20.50

ช่วงราคาระหว่างวัน

20.50 - 21.00

ช่วงราคาใน 52 สัปดาห์

16.00 - 30.00

ปรับปรุงเมื่อ: 24 ม.ค. 2560 16:00

Chart Type

ปฏิทินกิจกรรม

10 ต.ค. 2559 - 09 พ.ย. 2559
ระยะเวลาห้ามเผยแพร่สารสนเทศ (silent period) ไตรมาส 3/2559

Investor Kits

สามารถดาวน์โหลดเอกสาร
นักลงทุนสัมพันธ์ เช่น รายงานประจำปี งบการเงิน คำอธิบายและวิเคราะห์ของฝ่ายจัดการ และ เอกสารนำเสนอต่างๆ ได้ที่นี่