ราคาหลักทรัพย์

ไทยคมมุ่งสู่การเป็นผู้นำธุรกิจดาวเทียมแห่งเอเชีย โดยการเชื่อมโยงการสื่อสารผ่านนวัตกรรมดิจิตอลและสร้างคุณค่าให้แก่ผู้มีส่วนได้เสียทุกภาคส่วน

 
 

THCOM : 9.30THB

ปริมาณซื้อขาย (หุ้น)

335,900

เปลี่ยนแปลง (%)

+0.05(0.54%)

ราคาเสนอซื้อ / ปริมาณ (หุ้น)

9.25 / 41,100

ราคาเสนอขาย / ปริมาณ (หุ้น)

9.30 / 64,700

วันก่อนหน้า

9.25

ราคาเปิด

9.30

ช่วงราคาระหว่างวัน

9.25 - 9.35

ช่วงราคาใน 52 สัปดาห์

8.80 - 18.30

ปรับปรุงเมื่อ: 21 พ.ค. 2561 16:36

Chart Type

Investor Kits

สามารถดาวน์โหลดเอกสาร
นักลงทุนสัมพันธ์ เช่น รายงานประจำปี งบการเงิน คำอธิบายและวิเคราะห์ของฝ่ายจัดการ และ เอกสารนำเสนอต่างๆ ได้ที่นี่