ราคาหลักทรัพย์

ไทยคมมุ่งสู่การเป็นผู้นำธุรกิจดาวเทียมแห่งเอเชีย โดยการเชื่อมโยงการสื่อสารผ่านนวัตกรรมดิจิตอลและสร้างคุณค่าให้แก่ผู้มีส่วนได้เสียทุกภาคส่วน

 
 

THCOM : 19.90THB

ปริมาณซื้อขาย (หุ้น)

9,530,200

เปลี่ยนแปลง (%)

+0.40(2.05%)

ราคาเสนอซื้อ / ปริมาณ (หุ้น)

19.80 / 75,200

ราคาเสนอขาย / ปริมาณ (หุ้น)

19.90 / 268,100

วันก่อนหน้า

19.50

ราคาเปิด

19.50

ช่วงราคาระหว่างวัน

19.50 - 20.00

ช่วงราคาใน 52 สัปดาห์

16.00 - 30.00

ปรับปรุงเมื่อ: 24 มี.ค. 2560 16:35

Chart Type

Investor Kits

สามารถดาวน์โหลดเอกสาร
นักลงทุนสัมพันธ์ เช่น รายงานประจำปี งบการเงิน คำอธิบายและวิเคราะห์ของฝ่ายจัดการ และ เอกสารนำเสนอต่างๆ ได้ที่นี่