ราคาหลักทรัพย์

ไทยคมมุ่งสู่การเป็นผู้นำธุรกิจดาวเทียมแห่งเอเชีย โดยการเชื่อมโยงการสื่อสารผ่านนวัตกรรมดิจิตอลและสร้างคุณค่าให้แก่ผู้มีส่วนได้เสียทุกภาคส่วน

 
 

THCOM : 18.20THB

ปริมาณซื้อขาย (หุ้น)

2,657,300

เปลี่ยนแปลง (%)

+0.20(1.11%)

ราคาเสนอซื้อ / ปริมาณ (หุ้น)

18.10 / 35,100

ราคาเสนอขาย / ปริมาณ (หุ้น)

18.20 / 206,500

วันก่อนหน้า

18.00

ราคาเปิด

18.00

ช่วงราคาระหว่างวัน

18.00 - 18.20

ช่วงราคาใน 52 สัปดาห์

16.00 - 27.50

ปรับปรุงเมื่อ: 26 พ.ค. 2560 16:39

Chart Type

Investor Kits

สามารถดาวน์โหลดเอกสาร
นักลงทุนสัมพันธ์ เช่น รายงานประจำปี งบการเงิน คำอธิบายและวิเคราะห์ของฝ่ายจัดการ และ เอกสารนำเสนอต่างๆ ได้ที่นี่