ราคาหลักทรัพย์

ไทยคมมุ่งสู่การเป็นผู้นำธุรกิจดาวเทียมแห่งเอเชีย โดยการเชื่อมโยงการสื่อสารผ่านนวัตกรรมดิจิตอลและสร้างคุณค่าให้แก่ผู้มีส่วนได้เสียทุกภาคส่วน

 
 

THCOM : 9.25THB

ปริมาณซื้อขาย (หุ้น)

3,207,600

เปลี่ยนแปลง (%)

+0.15(1.65%)

ราคาเสนอซื้อ / ปริมาณ (หุ้น)

9.25 / 245,200

ราคาเสนอขาย / ปริมาณ (หุ้น)

9.30 / 17,200

วันก่อนหน้า

9.10

ราคาเปิด

9.15

ช่วงราคาระหว่างวัน

9.15 - 9.45

ช่วงราคาใน 52 สัปดาห์

6.95 - 17.80

ปรับปรุงเมื่อ: 17 ส.ค. 2561 16:36

Chart Type

Investor Kits

สามารถดาวน์โหลดเอกสาร
นักลงทุนสัมพันธ์ เช่น รายงานประจำปี งบการเงิน คำอธิบายและวิเคราะห์ของฝ่ายจัดการ และ เอกสารนำเสนอต่างๆ ได้ที่นี่