ราคาหลักทรัพย์

ไทยคมมุ่งสู่การเป็นผู้นำธุรกิจดาวเทียมแห่งเอเชีย โดยการเชื่อมโยงการสื่อสารผ่านนวัตกรรมดิจิตอลและสร้างคุณค่าให้แก่ผู้มีส่วนได้เสียทุกภาคส่วน

 
 

THCOM : 18.50THB

ปริมาณซื้อขาย (หุ้น)

871,400

เปลี่ยนแปลง (%)

-0.10(-0.54%)

ราคาเสนอซื้อ / ปริมาณ (หุ้น)

18.50 / 58,000

ราคาเสนอขาย / ปริมาณ (หุ้น)

18.60 / 238,500

วันก่อนหน้า

18.60

ราคาเปิด

18.60

ช่วงราคาระหว่างวัน

18.50 - 18.60

ช่วงราคาใน 52 สัปดาห์

16.00 - 28.75

ปรับปรุงเมื่อ: 24 เม.ย. 2560 16:40

Chart Type

Investor Kits

สามารถดาวน์โหลดเอกสาร
นักลงทุนสัมพันธ์ เช่น รายงานประจำปี งบการเงิน คำอธิบายและวิเคราะห์ของฝ่ายจัดการ และ เอกสารนำเสนอต่างๆ ได้ที่นี่