ราคาหลักทรัพย์

ไทยคมมุ่งสู่การเป็นผู้นำธุรกิจดาวเทียมแห่งเอเชีย โดยการเชื่อมโยงการสื่อสารผ่านนวัตกรรมดิจิตอลและสร้างคุณค่าให้แก่ผู้มีส่วนได้เสียทุกภาคส่วน

 
 

THCOM : 15.80THB

ปริมาณซื้อขาย (หุ้น)

2,000,800

เปลี่ยนแปลง (%)

-(-%)

ราคาเสนอซื้อ / ปริมาณ (หุ้น)

15.80 / 39,000

ราคาเสนอขาย / ปริมาณ (หุ้น)

15.90 / 82,400

วันก่อนหน้า

15.80

ราคาเปิด

15.80

ช่วงราคาระหว่างวัน

15.70 - 15.90

ช่วงราคาใน 52 สัปดาห์

15.30 - 22.90

ปรับปรุงเมื่อ: 27 ก.ค. 2560 16:36

Chart Type

Investor Kits

สามารถดาวน์โหลดเอกสาร
นักลงทุนสัมพันธ์ เช่น รายงานประจำปี งบการเงิน คำอธิบายและวิเคราะห์ของฝ่ายจัดการ และ เอกสารนำเสนอต่างๆ ได้ที่นี่