เอกสารนำเสนอ

ไทยคมมุ่งสู่การเป็นผู้นำธุรกิจดาวเทียมแห่งเอเชีย โดยการเชื่อมโยงการสื่อสารผ่านนวัตกรรมดิจิตอลและสร้างคุณค่าให้แก่ผู้มีส่วนได้เสียทุกภาคส่วน

 
 
ปี:

Opportunity Day Q4/2016

ขนาดไฟล์: 1.55 MB.

ดาวน์โหลด PDF

Analyst Meeting Q4/2016

ขนาดไฟล์: 1.76 MB.

ดาวน์โหลด PDF

Opportunity Day 9M/2016

ขนาดไฟล์: 1.22 MB.

ดาวน์โหลด PDF

Opportunity Day 1H/2016

ขนาดไฟล์: 1.71 MB.

ดาวน์โหลด PDF

Analyst Meeting 1H/2016

ขนาดไฟล์: 1.71 MB.

ดาวน์โหลด PDF

Opportunity Day Q1/2016

ขนาดไฟล์: 1.89 MB.

ดาวน์โหลด PDF

Analyst Meeting Q1/2016

ขนาดไฟล์: 2.03 MB.

ดาวน์โหลด PDF

AGM 2016

ขนาดไฟล์: 3.63 MB.

ดาวน์โหลด PDF

US Roadshow
March 8-11, 2016

ขนาดไฟล์: 5.12 MB.

ดาวน์โหลด PDF

Investor Kits

สามารถดาวน์โหลดเอกสาร
นักลงทุนสัมพันธ์ เช่น รายงานประจำปี งบการเงิน คำอธิบายและวิเคราะห์ของฝ่ายจัดการ และ เอกสารนำเสนอต่างๆ ได้ที่นี่