ปฏิทินนักลงทุนสัมพันธ์

ไทยคมมุ่งสู่การเป็นผู้นำธุรกิจดาวเทียมแห่งเอเชีย โดยการเชื่อมโยงการสื่อสารผ่านนวัตกรรมดิจิตอลและสร้างคุณค่าให้แก่ผู้มีส่วนได้เสียทุกภาคส่วน

 
 
ปี:
14 พ.ย. 2559 งานบริษัทจดทะเบียน พบผู้ลงทุน ที่ตลาดหลักทรัพย์ ประจำไตรมาส 3/2559
9 พ.ย. 2559 ประกาศผลประกอบการไตรมาส 3/2559
10 ต.ค. 2559   - 9 พ.ย. 2559 ระยะเวลาห้ามเผยแพร่สารสนเทศ (silent period) ไตรมาส 3/2559
1 ก.ย. 2559 Thailand Focus 2016 ร่วมกับ Phatra
18 ส.ค. 2559 งานบริษัทจดทะเบียน พบผู้ลงทุน ที่ตลาดหลักทรัพย์ ประจำไตรมาส 2/2559
17 ส.ค. 2559 งานประชุมนักวิเคราะห์กลุ่มอินทัช ไตรมาส 2/2559
8 ส.ค. 2559 ประกาศผลประกอบการไตรมาส 2/2559
11 ก.ค. 2559 - 8 ส.ค. 2559 ระยะเวลาห้ามเผยแพร่สารสนเทศ (silent period) ไตรมาส 2/2559
17 พ.ค. 2559 งานบริษัทจดทะเบียน พบผู้ลงทุน ที่ตลาดหลักทรัพย์ ประจำไตรมาส 1/2559
16 พ.ค. 2559 งานประชุมนักวิเคราะห์ ประจำไตรมาส 1/2559
10 พ.ค. 2559 ประกาศผลประกอบการไตรมาส 1/2559
11 เม.ย. 2559 - 10 พ.ค. 2559 ระยะเวลาห้ามเผยแพร่สารสนเทศ (silent period) ไตรมาส 1/2559
30 มี.ค. 2559 การประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2559
8 - 11 มี.ค. 2559 NDR Roadshow ร่วมกับ KT ZMICO ที่ประเทศสหรัฐอเมริกา
26 ก.พ. 2559 งานบริษัทจดทะเบียน พบผู้ลงทุน ที่ตลาดหลักทรัพย์ ประจำไตรมาส 4/2558
23 ก.พ. 2559 งานประชุมนักวิเคราะห์กลุ่มอินทัช ประจำไตรมาส 4/2558
10 ก.พ. 2559 ประกาศผลประกอบการประจำปี 2558
11 ม.ค. 2559 - 10 ก.พ. 2559 ระยะเวลาห้ามเผยแพร่สารสนเทศ (silent period) ไตรมาส 4/2558
2 - 3 ธ.ค. 2558 Thailand Focus 2015 ร่วมกับ Phatra
17 พ.ย. 2558 งานบริษัทจดทะเบียน พบผู้ลงทุน ที่ตลาดหลักทรัพย์ ประจำไตรมาส 3/2558
16 พ.ย. 2558 งานประชุมนักวิเคราะห์ ไตรมาส 3/2558
10 พ.ย. 2558 ประกาศผลประกอบการไตรมาส 3/2558
10 ต.ค. 2558 - 10 พ.ย. 2558 ระยะเวลาห้ามเผยแพร่สารสนเทศ (silent period) ไตรมาส 3/2558
18 ส.ค. 2558 งานบริษัทจดทะเบียน พบผู้ลงทุน ที่ตลาดหลักทรัพย์ ประจำไตรมาส 2/2558
17 ส.ค. 2558 งานประชุมนักวิเคราะห์กลุ่มอินทัช ไตรมาส 2/2558
10 ส.ค. 2558 ประกาศผลประกอบการไตรมาส 2/2558
13 ก.ค. 2558 - 10 ส.ค. 2558 ระยะเวลาห้ามเผยแพร่สารสนเทศ (silent period) ไตรมาส 2/2558
1 ก.ค. 2558 โครงการเยี่ยมชมกิจการไทยคม ครั้งที่ 1/2558
19 มิ.ย. 2558 NDR Roadshow ร่วมกับ SBCS ที่ประเทศฮ่องกง
4-5 มิ.ย. 58 NDR Roadshow ร่วมกับ Phatra ที่ประเทศสิงคโปร์
20-21 พ.ค. 58 NDR Roadshow ร่วมกับ Morgan Stanley ที่ประเทศอังกฤษ
14 พ.ค. 2558 งานบริษัทจดทะเบียน พบผู้ลงทุน ที่ตลาดหลักทรัพย์ ประจำไตรมาส 1/2558
12 พ.ค. 2558 งานประชุมนักวิเคราะห์ ไตรมาส 1/2558
7 พ.ค. 2558 ประกาศผลประกอบการไตรมาส 1/2558
7 เม.ย. 2558 - 7 พ.ค. 2558 ระยะเวลาห้ามเผยแพร่สารสนเทศ (silent period) ไตรมาส 1/2558
26 มี.ค. 2558 การประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2558
18-20 มี.ค. 2558 NDR Roadshow ร่วมกับ CIMB ที่ประเทศสหรัฐอเมริกา
24 ก.พ. 2558 งานบริษัทจดทะเบียน พบผู้ลงทุน ที่ตลาดหลักทรัพย์ ประจำไตรมาส 4/2557
23 ก.พ. 2558 งานประชุมนักวิเคราะห์กลุ่มอินทัช ประจำปี 2558
11 ก.พ. 2558 ประกาศผลประกอบการประจำปี 2557
11 ม.ค. 2558 - 11 ก.พ. 2558 ระยะเวลาห้ามเผยแพร่สารสนเทศ (silent period) ไตรมาส 4/2557
16 ธ.ค. 2557 โครงการเยี่ยมชมกิจการไทยคม
8-9 ธ.ค. 2557 NDR Roadshow ร่วมกับ CIMB ที่ประเทศสิงคโปร์
26-27 พ.ย. 2557 NDR Roadshow ร่วมกับ TNS ที่ประเทศญี่ปุ่น
24 พ.ย. 2557 NDR Roadshow ร่วมกับ J.P. Morgan ที่ประเทศมาเลเซีย
21 พ.ย. 2557 Thailand Corporate Day Roadshow ร่วมกับ SCBS และ GS ที่ประเทศฮ่องกง
19 พ.ย. 2557 งานบริษัทจดทะเบียน พบผู้ลงทุน ที่ตลาดหลักทรัพย์ ประจำไตรมาส 3/2557
16 พ.ย. 2557 Local Roadshow ร่วมกับ BLS ที่จังหวัดภูเก็ต
12 พ.ย. 2557 งานประชุมนักวิเคราะห์ ไตรมาส 3/2557
10 พ.ย. 2557 ประกาศผลประกอบการไตรมาส 3/2557
27-31 ต.ค. 2557 NDR Roadshow ร่วมกับ KTZmico และ SET ที่ประเทศสหรัฐอเมริกา
5 ต.ค. 2557 Local Roadshow ร่วมกับ BLS ที่จังหวัดขอนแก่น
24 ก.ย. 2557 NDR Roadshow ร่วมกับ Morgan Stanlay ที่ประเทศฮ่องกง
9-10 ก.ย. 2557 NDR Roadshow ร่วมกับ Macquarie Securities ที่ประเทศฝรั่งเศสและอังกฤษ
27-29 ส.ค. 2557 Thailand Focus ร่วมกับ Phatra
23 ส.ค. 2557 Local Roadshow ร่วมกับ BLS ที่จังหวัดเชียงใหม่
21 ส.ค. 2557 Local Roadshow ร่วมกับ KIMENG ที่จังหวัดกรุงเทพฯ
19 ส.ค. 2557 งานบริษัทจดทะเบียน พบผู้ลงทุน ที่ตลาดหลักทรัพย์ ประจำไตรมาส 2/2557
15 ส.ค. 2557 งานประชุมนักวิเคราะห์กลุ่มอินทัช ไตรมาส 2/2557
08 ส.ค. 2557 ประกาศผลประกอบการไตรมาส 2/2557
23-27 มิ.ย. 2557 NDR Roadshow ร่วมกับ TNS ที่ประเทศสหรัฐอเมริกา
9-13 มิ.ย. 2557 NDR Roadshow ร่วมกับ CIMB ที่ประเทศฝรั่งเศสและอังกฤษ
26-27 พ.ค. 2557 LVMC Conference 2014 ที่จังหวัดกรุงเทพฯ
18-19 พ.ค. 2557 NDR Roadshow ร่วมกับ DBS ที่ประเทศฮ่องกง
16 พ.ค. 2557 งานประชุมนักวิเคราะห์ ไตรมาส 1/2557
14 พ.ค. 2557 งานบริษัทจดทะเบียน พบผู้ลงทุน ที่ตลาดหลักทรัพย์ ประจำไตรมาส 1/2557
9 พ.ค. 2557 ประกาศผลประกอบการไตรมาส 1/2557
27 มี.ค. 2557 การประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2557
6-7 มี.ค. 2557 ASEAN Star Conference ร่วมกับ Phatra Securities และ BoA ML ที่ประเทศสิงคโปร์
19 ก.พ. 2557 งานบริษัทจดทะเบียน พบผู้ลงทุน ที่ตลาดหลักทรัพย์ ประจำไตรมาส 4/2556
18 ก.พ. 2557 งานประชุมนักวิเคราะห์กลุ่มอินทัช ประจำปี 2557
13 ก.พ. 2557 ประกาศผลประกอบการประจำปี 2556
19 พ.ย. 2556 งานบริษัทจดทะเบียน พบผู้ลงทุน ที่ตลาดหลักทรัพย์ฯ ประจำไตรมาส 3/2556
12 พ.ย. 2556 ประกาศผลประกอบการไตรมาส 3/2556
19 ส.ค. 2556 งานบริษัทจดทะเบียน พบผู้ลงทุน ที่ตลาดหลักทรัพย์ฯ ประจำไตรมาส 2/2556
08 ส.ค. 2556 ประกาศผลประกอบการไตรมาส 2/2556
16 พ.ค. 2556 งานบริษัทจดทะเบียน พบผู้ลงทุน ที่ตลาดหลักทรัพย์ฯ ประจำไตรมาส 1/2556
10 พ.ค. 2556 ประกาศผลประกอบการไตรมาส 1/2556
28 มี.ค. 2556 การประชุมผู้ถือหุ้นสามัญประจำปี 2556
20 ก.พ. 2556 งานบริษัทจดทะเบียน พบผู้ลงทุน ที่ตลาดหลักทรัพย์ฯ ประจำไตรมาส 4/2555
13 ก.พ. 2556 ประกาศผลประกอบการไตรมาส 4/2555
19 พ.ย. 2555 งานบริษัทจดทะเบียน พบผู้ลงทุน ที่ตลาดหลักทรัพย์ฯ
13 พ.ย. 2555 งานประชุมนักวิเคราะห์ ไตรมาส 3/2555
12 พ.ย. 2555 ประกาศผลประกอบการไตรมาส 3/2555
25 ต.ค. 2555 โครงการเยี่ยมชมกิจการไทยคม
16 ส.ค. 2555 งานบริษัทจดทะเบียน พบผู้ลงทุน ที่ตลาดหลักทรัพย์ฯ
15 ส.ค. 2555 งานประชุมนักวิเคราะห์ไตรมาส 2/2555
10 ส.ค. 2555 ประกาศผลประกอบการไตรมาส 2/2555
16 พ.ค. 2555 งานบริษัทจดทะเบียน พบผู้ลงทุน ที่ตลาดหลักทรัพย์ฯ
15 พ.ค. 2555 งานประชุมนักวิเคราะห์ ไตรมาส 1/2555
10 พ.ค. 2555 ประกาศผลประกอบการไตรมาส 1/2555

Investor Kits

สามารถดาวน์โหลดเอกสาร
นักลงทุนสัมพันธ์ เช่น รายงานประจำปี งบการเงิน คำอธิบายและวิเคราะห์ของฝ่ายจัดการ และ เอกสารนำเสนอต่างๆ ได้ที่นี่