ราคาหลักทรัพย์ย้อนหลัง

ไทยคมมุ่งสู่การเป็นผู้นำธุรกิจดาวเทียมแห่งเอเชีย โดยการเชื่อมโยงการสื่อสารผ่านนวัตกรรมดิจิตอลและสร้างคุณค่าให้แก่ผู้มีส่วนได้เสียทุกภาคส่วน

 
 
เลือกช่วงวันที่:
จาก
ถึง

ราคาย้อนหลัง จาก 01 ตุลาคม 2561 ถึง 12 พฤศจิกายน 2561

วันที่ ราคาเปิด สูงสุด ต่ำสุด ราคาปิด ปริมาณ (หุ้น)
ข้อมูลสรุป
ก่อนหน้า 2 สัปดาห์
(12/10/2561 ถึง 29/10/2561)
8.85 9.00 7.80 8.25 8,187,800
ก่อนหน้า 4 สัปดาห์
(14/09/2561 ถึง 11/10/2561)
9.75 10.60 8.85 8.85 33,030,400
ข้อมูลราคาย้อนหลัง
12/11/2561 8.40 8.55 8.25 8.35 735,700
09/11/2561 8.45 8.55 8.40 8.40 454,400
08/11/2561 8.45 8.50 8.40 8.40 468,300
07/11/2561 8.50 8.60 8.25 8.35 691,900
06/11/2561 8.45 8.75 8.40 8.40 2,121,000
05/11/2561 8.45 8.50 8.40 8.40 415,100
02/11/2561 8.45 8.55 8.40 8.40 573,200
01/11/2561 8.65 8.70 8.35 8.40 1,858,500
31/10/2561 8.35 8.60 8.35 8.55 1,220,200
30/10/2561 8.25 8.25 8.15 8.15 413,200
29/10/2561 8.25 8.30 8.20 8.25 251,500
26/10/2561 8.30 8.30 8.10 8.20 414,200
25/10/2561 7.95 8.25 7.80 8.20 1,175,800
24/10/2561 8.25 8.30 8.00 8.00 1,442,500
22/10/2561 8.50 8.55 8.20 8.35 712,100
19/10/2561 8.55 8.60 8.40 8.40 1,169,500
18/10/2561 8.80 8.85 8.55 8.60 920,700
17/10/2561 8.90 8.95 8.80 8.80 807,800
16/10/2561 8.90 9.00 8.90 8.90 392,100
12/10/2561 8.85 9.00 8.85 8.90 901,600
11/10/2561 9.00 9.10 8.85 8.85 1,086,500
10/10/2561 9.05 9.20 9.05 9.15 623,800
09/10/2561 9.10 9.25 9.10 9.15 491,300
08/10/2561 9.35 9.45 9.10 9.15 761,200
05/10/2561 9.35 9.55 9.35 9.35 606,800
04/10/2561 9.55 9.55 9.30 9.35 1,064,700
03/10/2561 9.60 9.65 9.50 9.55 660,500
02/10/2561 9.65 9.70 9.55 9.55 965,000
01/10/2561 9.65 9.75 9.60 9.60 849,800

Investor Kits

สามารถดาวน์โหลดเอกสาร
นักลงทุนสัมพันธ์ เช่น รายงานประจำปี งบการเงิน คำอธิบายและวิเคราะห์ของฝ่ายจัดการ และ เอกสารนำเสนอต่างๆ ได้ที่นี่