ราคาหลักทรัพย์ย้อนหลัง

ไทยคมมุ่งสู่การเป็นผู้นำธุรกิจดาวเทียมแห่งเอเชีย โดยการเชื่อมโยงการสื่อสารผ่านนวัตกรรมดิจิตอลและสร้างคุณค่าให้แก่ผู้มีส่วนได้เสียทุกภาคส่วน

 
 
เลือกช่วงวันที่:
จาก
ถึง

ราคาย้อนหลัง จาก 01 ธันวาคม 2559 ถึง 23 มกราคม 2560

วันที่ ราคาเปิด สูงสุด ต่ำสุด ราคาปิด ปริมาณ (หุ้น)
ข้อมูลสรุป
ก่อนหน้า 2 สัปดาห์
(23/12/2559 ถึง 09/01/2560)
19.50 20.70 19.20 20.20 28,316,000
ก่อนหน้า 4 สัปดาห์
(23/11/2559 ถึง 22/12/2559)
19.60 20.20 19.30 19.40 39,913,300
ข้อมูลราคาย้อนหลัง
23/01/2560 20.20 20.60 20.10 20.50 3,234,500
20/01/2560 20.00 20.30 19.90 20.10 2,368,600
19/01/2560 20.10 20.10 19.80 20.00 3,795,900
18/01/2560 20.40 20.50 19.90 20.10 3,372,600
17/01/2560 20.60 20.70 20.20 20.30 2,904,200
16/01/2560 20.70 20.80 20.40 20.60 2,637,400
13/01/2560 20.90 21.00 20.50 20.60 2,983,000
12/01/2560 20.80 21.10 20.70 20.90 7,067,700
11/01/2560 20.40 21.10 20.20 20.70 10,402,900
10/01/2560 20.30 20.60 20.20 20.30 4,062,900
09/01/2560 20.50 20.50 20.20 20.20 3,167,000
06/01/2560 20.30 20.70 20.20 20.70 5,244,400
05/01/2560 19.50 20.50 19.40 20.40 12,569,100
04/01/2560 19.40 19.60 19.40 19.50 1,585,700
30/12/2559 19.30 19.50 19.20 19.40 1,033,000
29/12/2559 19.60 19.60 19.30 19.30 1,791,900
28/12/2559 19.40 19.70 19.40 19.60 1,508,900
27/12/2559 19.60 19.70 19.40 19.40 553,400
26/12/2559 19.70 19.70 19.50 19.60 243,300
23/12/2559 19.50 19.60 19.40 19.60 619,300
22/12/2559 19.40 19.50 19.30 19.40 569,900
21/12/2559 19.50 19.60 19.40 19.40 1,162,800
20/12/2559 19.80 19.80 19.40 19.40 1,371,000
19/12/2559 19.90 19.90 19.60 19.70 2,167,800
16/12/2559 19.70 20.00 19.60 20.00 2,998,900
15/12/2559 19.70 19.80 19.60 19.70 1,786,500
14/12/2559 20.00 20.00 19.60 19.70 2,245,300
13/12/2559 19.90 20.00 19.80 19.90 1,937,900
09/12/2559 20.10 20.10 19.90 20.00 1,604,100
08/12/2559 20.10 20.10 19.80 20.00 1,328,800
07/12/2559 19.90 20.10 19.70 20.00 3,384,600
06/12/2559 19.60 19.80 19.60 19.80 1,510,600
02/12/2559 20.00 20.00 19.70 19.70 2,160,500
01/12/2559 20.10 20.20 19.80 19.80 3,009,000

ปฏิทินกิจกรรม

10 ต.ค. 2559 - 09 พ.ย. 2559
ระยะเวลาห้ามเผยแพร่สารสนเทศ (silent period) ไตรมาส 3/2559

Investor Kits

สามารถดาวน์โหลดเอกสาร
นักลงทุนสัมพันธ์ เช่น รายงานประจำปี งบการเงิน คำอธิบายและวิเคราะห์ของฝ่ายจัดการ และ เอกสารนำเสนอต่างๆ ได้ที่นี่