ราคาหลักทรัพย์ย้อนหลัง

ไทยคมมุ่งสู่การเป็นผู้นำธุรกิจดาวเทียมแห่งเอเชีย โดยการเชื่อมโยงการสื่อสารผ่านนวัตกรรมดิจิตอลและสร้างคุณค่าให้แก่ผู้มีส่วนได้เสียทุกภาคส่วน

 
 
เลือกช่วงวันที่:
จาก
ถึง

ราคาย้อนหลัง จาก 02 ตุลาคม 2560 ถึง 17 พฤศจิกายน 2560

วันที่ ราคาเปิด สูงสุด ต่ำสุด ราคาปิด ปริมาณ (หุ้น)
ข้อมูลสรุป
ก่อนหน้า 2 สัปดาห์
(19/10/2560 ถึง 03/11/2560)
16.60 17.00 12.00 12.60 122,513,100
ก่อนหน้า 4 สัปดาห์
(20/09/2560 ถึง 18/10/2560)
16.60 17.80 16.30 16.70 179,802,500
ข้อมูลราคาย้อนหลัง
17/11/2560 12.30 12.70 12.20 12.40 5,431,400
16/11/2560 12.50 12.60 12.30 12.30 3,140,100
15/11/2560 12.70 12.80 12.50 12.50 2,770,600
14/11/2560 12.50 12.80 12.50 12.70 2,247,200
13/11/2560 12.70 12.90 12.50 12.50 1,921,100
10/11/2560 12.80 12.80 12.60 12.60 2,544,800
09/11/2560 12.90 13.00 12.50 12.70 3,124,500
08/11/2560 13.20 13.50 12.70 12.80 9,034,100
07/11/2560 12.70 13.30 12.70 13.20 9,877,900
06/11/2560 12.70 12.80 12.40 12.70 5,164,600
03/11/2560 12.30 12.70 12.30 12.60 10,062,800
02/11/2560 12.60 13.00 12.00 12.10 29,414,900
01/11/2560 13.90 14.00 13.10 13.10 10,382,700
31/10/2560 13.90 14.10 13.80 13.80 9,523,000
30/10/2560 14.50 14.60 13.60 13.80 18,395,000
27/10/2560 15.50 15.50 14.60 14.70 20,644,900
25/10/2560 16.30 16.60 15.90 16.00 4,462,300
24/10/2560 16.00 16.50 15.90 16.30 5,469,900
20/10/2560 16.10 16.40 15.90 15.90 5,051,100
19/10/2560 16.60 17.00 16.00 16.20 9,106,500
18/10/2560 17.30 17.30 16.60 16.70 9,753,600
17/10/2560 17.40 17.60 17.10 17.30 6,248,300
16/10/2560 17.50 17.80 17.30 17.40 6,638,800
12/10/2560 17.30 17.80 17.30 17.50 11,946,100
11/10/2560 17.20 17.40 17.20 17.20 5,571,900
10/10/2560 17.40 17.50 17.10 17.30 7,760,400
09/10/2560 17.20 17.80 17.10 17.50 22,268,900
06/10/2560 17.20 17.40 16.90 17.20 14,482,700
05/10/2560 17.00 17.40 16.90 17.30 16,887,800
04/10/2560 16.50 17.10 16.50 16.90 22,915,200
03/10/2560 16.60 16.60 16.40 16.40 1,138,200
02/10/2560 16.70 16.70 16.50 16.50 2,202,200

Investor Kits

สามารถดาวน์โหลดเอกสาร
นักลงทุนสัมพันธ์ เช่น รายงานประจำปี งบการเงิน คำอธิบายและวิเคราะห์ของฝ่ายจัดการ และ เอกสารนำเสนอต่างๆ ได้ที่นี่