ราคาหลักทรัพย์ย้อนหลัง

ไทยคมมุ่งสู่การเป็นผู้นำธุรกิจดาวเทียมแห่งเอเชีย โดยการเชื่อมโยงการสื่อสารผ่านนวัตกรรมดิจิตอลและสร้างคุณค่าให้แก่ผู้มีส่วนได้เสียทุกภาคส่วน

 
 
เลือกช่วงวันที่:
จาก
ถึง

ราคาย้อนหลัง จาก 01 มีนาคม 2560 ถึง 24 เมษายน 2560

วันที่ ราคาเปิด สูงสุด ต่ำสุด ราคาปิด ปริมาณ (หุ้น)
ข้อมูลสรุป
ก่อนหน้า 2 สัปดาห์
(23/03/2560 ถึง 05/04/2560)
19.30 20.00 18.70 18.90 41,742,300
ก่อนหน้า 4 สัปดาห์
(23/02/2560 ถึง 22/03/2560)
19.10 19.50 18.50 19.30 58,487,300
ข้อมูลราคาย้อนหลัง
24/04/2560 18.60 18.60 18.50 18.50 871,400
21/04/2560 18.60 18.60 18.40 18.60 1,736,900
20/04/2560 18.50 18.60 18.50 18.50 1,059,100
19/04/2560 18.50 18.70 18.40 18.50 4,176,500
18/04/2560 18.30 18.60 18.30 18.50 1,379,300
17/04/2560 18.40 18.50 18.30 18.30 1,266,100
12/04/2560 18.70 18.70 18.30 18.30 5,096,300
11/04/2560 18.80 18.80 18.60 18.70 1,651,600
10/04/2560 18.70 18.80 18.60 18.70 583,300
07/04/2560 18.80 18.90 18.50 18.60 3,315,100
05/04/2560 19.00 19.10 18.70 18.90 3,705,100
04/04/2560 19.00 19.10 18.80 19.00 4,841,300
03/04/2560 19.80 19.80 19.60 19.70 4,784,100
31/03/2560 19.80 19.90 19.70 19.80 2,469,300
30/03/2560 19.70 19.80 19.60 19.80 2,801,300
29/03/2560 19.70 19.90 19.70 19.70 3,916,400
28/03/2560 19.70 19.70 19.50 19.60 2,306,400
27/03/2560 19.90 19.90 19.60 19.70 1,702,100
24/03/2560 19.50 20.00 19.50 19.90 9,530,200
23/03/2560 19.30 19.70 19.30 19.50 5,686,100
22/03/2560 19.30 19.50 19.20 19.30 2,236,800
21/03/2560 19.30 19.50 19.20 19.40 5,202,200
20/03/2560 19.40 19.50 19.30 19.30 960,300
17/03/2560 19.40 19.50 19.20 19.40 2,535,100
16/03/2560 19.10 19.40 19.00 19.30 2,958,900
15/03/2560 19.00 19.30 18.90 19.00 3,779,000
14/03/2560 18.60 19.00 18.50 18.90 2,404,200
13/03/2560 19.00 19.10 18.50 18.60 4,868,600
10/03/2560 19.20 19.40 18.90 19.00 3,767,400
09/03/2560 19.10 19.20 19.00 19.20 1,313,900
08/03/2560 19.30 19.30 18.80 19.10 5,358,000
07/03/2560 19.30 19.40 19.20 19.30 1,985,000
06/03/2560 19.10 19.50 19.10 19.30 5,896,600
03/03/2560 19.10 19.30 19.10 19.10 1,373,600
02/03/2560 19.10 19.30 19.10 19.10 3,157,500
01/03/2560 19.20 19.50 19.10 19.10 4,293,800

Investor Kits

สามารถดาวน์โหลดเอกสาร
นักลงทุนสัมพันธ์ เช่น รายงานประจำปี งบการเงิน คำอธิบายและวิเคราะห์ของฝ่ายจัดการ และ เอกสารนำเสนอต่างๆ ได้ที่นี่