ราคาหลักทรัพย์ย้อนหลัง

ไทยคมมุ่งสู่การเป็นผู้นำธุรกิจดาวเทียมแห่งเอเชีย โดยการเชื่อมโยงการสื่อสารผ่านนวัตกรรมดิจิตอลและสร้างคุณค่าให้แก่ผู้มีส่วนได้เสียทุกภาคส่วน

 
 
เลือกช่วงวันที่:
จาก
ถึง

ราคาย้อนหลัง จาก 01 กุมภาพันธ์ 2560 ถึง 24 มีนาคม 2560

วันที่ ราคาเปิด สูงสุด ต่ำสุด ราคาปิด ปริมาณ (หุ้น)
ข้อมูลสรุป
ก่อนหน้า 2 สัปดาห์
(27/02/2560 ถึง 10/03/2560)
19.40 19.50 18.80 19.00 29,579,900
ก่อนหน้า 4 สัปดาห์
(27/01/2560 ถึง 24/02/2560)
20.60 22.90 19.00 19.40 184,494,200
ข้อมูลราคาย้อนหลัง
24/03/2560 19.50 20.00 19.50 19.90 9,530,200
23/03/2560 19.30 19.70 19.30 19.50 5,686,100
22/03/2560 19.30 19.50 19.20 19.30 2,236,800
21/03/2560 19.30 19.50 19.20 19.40 5,202,200
20/03/2560 19.40 19.50 19.30 19.30 960,300
17/03/2560 19.40 19.50 19.20 19.40 2,535,100
16/03/2560 19.10 19.40 19.00 19.30 2,958,900
15/03/2560 19.00 19.30 18.90 19.00 3,779,000
14/03/2560 18.60 19.00 18.50 18.90 2,404,200
13/03/2560 19.00 19.10 18.50 18.60 4,868,600
10/03/2560 19.20 19.40 18.90 19.00 3,767,400
09/03/2560 19.10 19.20 19.00 19.20 1,313,900
08/03/2560 19.30 19.30 18.80 19.10 5,358,000
07/03/2560 19.30 19.40 19.20 19.30 1,985,000
06/03/2560 19.10 19.50 19.10 19.30 5,896,600
03/03/2560 19.10 19.30 19.10 19.10 1,373,600
02/03/2560 19.10 19.30 19.10 19.10 3,157,500
01/03/2560 19.20 19.50 19.10 19.10 4,293,800
28/02/2560 19.30 19.40 19.20 19.20 1,264,300
27/02/2560 19.40 19.40 19.20 19.30 1,169,800
24/02/2560 19.20 19.40 19.10 19.40 2,270,300
23/02/2560 19.10 19.30 19.10 19.20 1,692,000
22/02/2560 19.10 19.30 19.00 19.10 4,183,200
21/02/2560 19.40 19.40 19.10 19.20 2,717,400
20/02/2560 19.40 19.50 19.10 19.30 4,039,500
17/02/2560 19.50 19.60 19.30 19.40 4,145,700
16/02/2560 19.60 19.70 19.40 19.50 2,037,000
15/02/2560 19.50 19.80 19.30 19.50 4,811,000
14/02/2560 19.80 20.00 19.50 19.50 4,104,600
10/02/2560 20.00 20.10 19.80 19.90 3,097,900
09/02/2560 19.80 20.30 19.80 20.00 7,015,100
08/02/2560 20.10 20.10 19.40 19.80 7,009,900
07/02/2560 20.10 20.40 19.90 20.00 7,156,100
06/02/2560 20.80 20.80 19.90 20.00 11,028,200
03/02/2560 20.80 21.20 20.50 20.60 13,716,600
02/02/2560 22.00 22.30 20.70 20.70 42,945,500
01/02/2560 21.90 22.90 21.90 22.80 19,327,900

Investor Kits

สามารถดาวน์โหลดเอกสาร
นักลงทุนสัมพันธ์ เช่น รายงานประจำปี งบการเงิน คำอธิบายและวิเคราะห์ของฝ่ายจัดการ และ เอกสารนำเสนอต่างๆ ได้ที่นี่