ราคาหลักทรัพย์ย้อนหลัง

ไทยคมมุ่งสู่การเป็นผู้นำธุรกิจดาวเทียมแห่งเอเชีย โดยการเชื่อมโยงการสื่อสารผ่านนวัตกรรมดิจิตอลและสร้างคุณค่าให้แก่ผู้มีส่วนได้เสียทุกภาคส่วน

 
 
เลือกช่วงวันที่:
จาก
ถึง

ราคาย้อนหลัง จาก 02 เมษายน 2561 ถึง 21 พฤษภาคม 2561

วันที่ ราคาเปิด สูงสุด ต่ำสุด ราคาปิด ปริมาณ (หุ้น)
ข้อมูลสรุป
ก่อนหน้า 2 สัปดาห์
(23/04/2561 ถึง 07/05/2561)
9.00 9.45 8.80 9.25 24,447,800
ก่อนหน้า 4 สัปดาห์
(21/03/2561 ถึง 20/04/2561)
11.80 12.20 8.80 8.90 66,878,700
ข้อมูลราคาย้อนหลัง
21/05/2561 9.30 9.35 9.25 9.30 335,900
18/05/2561 9.25 9.30 9.15 9.25 657,800
17/05/2561 9.25 9.45 9.10 9.20 3,407,600
16/05/2561 9.35 9.70 9.25 9.25 6,933,200
15/05/2561 9.20 9.45 9.15 9.30 3,984,600
14/05/2561 9.20 9.30 9.15 9.15 617,200
11/05/2561 9.20 9.25 9.10 9.20 1,145,600
10/05/2561 9.35 9.35 9.10 9.10 1,553,100
09/05/2561 9.25 9.30 9.10 9.20 732,100
08/05/2561 9.30 9.30 9.15 9.15 808,200
07/05/2561 9.20 9.30 9.20 9.25 1,515,200
04/05/2561 9.10 9.45 9.05 9.20 6,478,300
03/05/2561 9.00 9.30 9.00 9.05 2,777,100
02/05/2561 9.00 9.05 8.95 9.00 1,031,800
30/04/2561 8.95 9.05 8.95 9.05 1,227,200
27/04/2561 9.05 9.05 8.95 9.00 1,060,800
26/04/2561 9.15 9.15 9.00 9.00 1,194,100
25/04/2561 8.95 9.20 8.95 9.10 4,956,100
24/04/2561 8.85 9.10 8.85 8.90 1,861,700
23/04/2561 9.00 9.00 8.80 8.85 2,345,500
20/04/2561 8.85 9.00 8.80 8.90 2,041,900
19/04/2561 9.05 9.05 8.80 8.90 2,023,000
18/04/2561 9.05 9.10 8.95 9.00 1,238,700
17/04/2561 9.15 9.15 9.00 9.05 464,800
12/04/2561 9.05 9.15 9.05 9.10 950,200
11/04/2561 9.00 9.20 9.00 9.15 1,039,800
10/04/2561 9.00 9.10 8.95 9.00 1,192,100
09/04/2561 9.00 9.10 8.85 9.00 3,754,400
05/04/2561 9.75 9.80 9.25 9.25 6,342,000
04/04/2561 10.10 10.30 9.80 9.80 12,999,200
03/04/2561 11.80 12.00 11.70 11.90 9,664,500
02/04/2561 11.80 11.90 11.80 11.80 2,902,400

Investor Kits

สามารถดาวน์โหลดเอกสาร
นักลงทุนสัมพันธ์ เช่น รายงานประจำปี งบการเงิน คำอธิบายและวิเคราะห์ของฝ่ายจัดการ และ เอกสารนำเสนอต่างๆ ได้ที่นี่