ราคาหลักทรัพย์ย้อนหลัง

ไทยคมมุ่งสู่การเป็นผู้นำธุรกิจดาวเทียมแห่งเอเชีย โดยการเชื่อมโยงการสื่อสารผ่านนวัตกรรมดิจิตอลและสร้างคุณค่าให้แก่ผู้มีส่วนได้เสียทุกภาคส่วน

 
 
เลือกช่วงวันที่:
จาก
ถึง

ราคาย้อนหลัง จาก 04 มกราคม 2560 ถึง 24 กุมภาพันธ์ 2560

วันที่ ราคาเปิด สูงสุด ต่ำสุด ราคาปิด ปริมาณ (หุ้น)
ข้อมูลสรุป
ก่อนหน้า 2 สัปดาห์
(27/01/2560 ถึง 09/02/2560)
20.60 22.90 19.40 20.00 151,395,600
ก่อนหน้า 4 สัปดาห์
(28/12/2559 ถึง 26/01/2560)
19.40 21.10 19.20 20.50 87,228,300
ข้อมูลราคาย้อนหลัง
24/02/2560 19.20 19.40 19.10 19.40 2,270,300
23/02/2560 19.10 19.30 19.10 19.20 1,692,000
22/02/2560 19.10 19.30 19.00 19.10 4,183,200
21/02/2560 19.40 19.40 19.10 19.20 2,717,400
20/02/2560 19.40 19.50 19.10 19.30 4,039,500
17/02/2560 19.50 19.60 19.30 19.40 4,145,700
16/02/2560 19.60 19.70 19.40 19.50 2,037,000
15/02/2560 19.50 19.80 19.30 19.50 4,811,000
14/02/2560 19.80 20.00 19.50 19.50 4,104,600
10/02/2560 20.00 20.10 19.80 19.90 3,097,900
09/02/2560 19.80 20.30 19.80 20.00 7,015,100
08/02/2560 20.10 20.10 19.40 19.80 7,009,900
07/02/2560 20.10 20.40 19.90 20.00 7,156,100
06/02/2560 20.80 20.80 19.90 20.00 11,028,200
03/02/2560 20.80 21.20 20.50 20.60 13,716,600
02/02/2560 22.00 22.30 20.70 20.70 42,945,500
01/02/2560 21.90 22.90 21.90 22.80 19,327,900
31/01/2560 22.00 22.40 21.70 22.10 13,444,800
30/01/2560 21.10 22.20 21.00 22.10 27,630,200
27/01/2560 20.60 20.90 20.50 20.90 2,121,300
26/01/2560 20.70 20.80 20.40 20.50 3,170,900
25/01/2560 20.90 21.00 20.60 20.70 4,828,000
24/01/2560 20.50 21.00 20.50 20.80 9,499,700
23/01/2560 20.20 20.60 20.10 20.50 3,234,500
20/01/2560 20.00 20.30 19.90 20.10 2,368,600
19/01/2560 20.10 20.10 19.80 20.00 3,795,900
18/01/2560 20.40 20.50 19.90 20.10 3,372,600
17/01/2560 20.60 20.70 20.20 20.30 2,904,200
16/01/2560 20.70 20.80 20.40 20.60 2,637,400
13/01/2560 20.90 21.00 20.50 20.60 2,983,000
12/01/2560 20.80 21.10 20.70 20.90 7,067,700
11/01/2560 20.40 21.10 20.20 20.70 10,402,900
10/01/2560 20.30 20.60 20.20 20.30 4,062,900
09/01/2560 20.50 20.50 20.20 20.20 3,167,000
06/01/2560 20.30 20.70 20.20 20.70 5,244,400
05/01/2560 19.50 20.50 19.40 20.40 12,569,100
04/01/2560 19.40 19.60 19.40 19.50 1,585,700

Investor Kits

สามารถดาวน์โหลดเอกสาร
นักลงทุนสัมพันธ์ เช่น รายงานประจำปี งบการเงิน คำอธิบายและวิเคราะห์ของฝ่ายจัดการ และ เอกสารนำเสนอต่างๆ ได้ที่นี่