ราคาหลักทรัพย์ย้อนหลัง

ไทยคมมุ่งสู่การเป็นผู้นำธุรกิจดาวเทียมแห่งเอเชีย โดยการเชื่อมโยงการสื่อสารผ่านนวัตกรรมดิจิตอลและสร้างคุณค่าให้แก่ผู้มีส่วนได้เสียทุกภาคส่วน

 
 
เลือกช่วงวันที่:
จาก
ถึง

ราคาย้อนหลัง จาก 03 เมษายน 2560 ถึง 26 พฤษภาคม 2560

วันที่ ราคาเปิด สูงสุด ต่ำสุด ราคาปิด ปริมาณ (หุ้น)
ข้อมูลสรุป
ก่อนหน้า 2 สัปดาห์
(27/04/2560 ถึง 12/05/2560)
18.20 18.90 17.80 17.90 27,076,900
ก่อนหน้า 4 สัปดาห์
(27/03/2560 ถึง 26/04/2560)
19.90 19.90 18.20 18.20 51,285,400
ข้อมูลราคาย้อนหลัง
26/05/2560 18.00 18.20 18.00 18.20 2,657,300
25/05/2560 18.00 18.30 18.00 18.00 2,151,000
24/05/2560 18.00 18.10 17.80 17.90 1,728,100
23/05/2560 17.90 18.20 17.70 17.90 2,906,900
22/05/2560 18.00 18.10 17.70 17.70 3,589,900
19/05/2560 17.60 18.10 17.60 18.00 5,537,000
18/05/2560 17.60 17.70 17.30 17.50 1,127,100
17/05/2560 17.70 17.80 17.50 17.60 853,100
16/05/2560 17.50 17.80 17.40 17.70 1,758,900
15/05/2560 17.80 17.90 17.50 17.50 2,669,900
12/05/2560 18.20 18.40 17.80 17.90 4,161,000
11/05/2560 18.70 18.90 18.40 18.50 3,743,900
09/05/2560 18.60 18.90 18.60 18.80 2,565,900
08/05/2560 18.80 18.90 18.60 18.60 3,603,900
05/05/2560 18.70 18.90 18.60 18.80 1,425,300
04/05/2560 18.70 18.80 18.60 18.70 1,156,500
03/05/2560 18.70 18.80 18.60 18.80 1,142,400
02/05/2560 18.20 18.90 18.20 18.80 6,636,900
28/04/2560 18.30 18.40 18.20 18.20 803,200
27/04/2560 18.20 18.50 18.20 18.30 1,837,900
26/04/2560 18.50 18.50 18.20 18.20 1,248,500
25/04/2560 18.40 18.60 18.20 18.20 2,375,300
24/04/2560 18.60 18.60 18.50 18.50 871,400
21/04/2560 18.60 18.60 18.40 18.60 1,736,900
20/04/2560 18.50 18.60 18.50 18.50 1,059,100
19/04/2560 18.50 18.70 18.40 18.50 4,176,500
18/04/2560 18.30 18.60 18.30 18.50 1,379,300
17/04/2560 18.40 18.50 18.30 18.30 1,266,100
12/04/2560 18.70 18.70 18.30 18.30 5,096,300
11/04/2560 18.80 18.80 18.60 18.70 1,651,600
10/04/2560 18.70 18.80 18.60 18.70 583,300
07/04/2560 18.80 18.90 18.50 18.60 3,315,100
05/04/2560 19.00 19.10 18.70 18.90 3,705,100
04/04/2560 19.00 19.10 18.80 19.00 4,841,300
03/04/2560 19.80 19.80 19.60 19.70 4,784,100

Investor Kits

สามารถดาวน์โหลดเอกสาร
นักลงทุนสัมพันธ์ เช่น รายงานประจำปี งบการเงิน คำอธิบายและวิเคราะห์ของฝ่ายจัดการ และ เอกสารนำเสนอต่างๆ ได้ที่นี่