ราคาหลักทรัพย์ย้อนหลัง

ไทยคมมุ่งสู่การเป็นผู้นำธุรกิจดาวเทียมแห่งเอเชีย โดยการเชื่อมโยงการสื่อสารผ่านนวัตกรรมดิจิตอลและสร้างคุณค่าให้แก่ผู้มีส่วนได้เสียทุกภาคส่วน

 
 
เลือกช่วงวันที่:
จาก
ถึง

ราคาย้อนหลัง จาก 03 กรกฎาคม 2561 ถึง 17 สิงหาคม 2561

วันที่ ราคาเปิด สูงสุด ต่ำสุด ราคาปิด ปริมาณ (หุ้น)
ข้อมูลสรุป
ก่อนหน้า 2 สัปดาห์
(18/07/2561 ถึง 02/08/2561)
8.25 9.15 8.10 8.75 17,125,500
ก่อนหน้า 4 สัปดาห์
(19/06/2561 ถึง 17/07/2561)
9.35 9.35 6.95 8.20 38,706,300
ข้อมูลราคาย้อนหลัง
17/08/2561 9.15 9.45 9.15 9.25 3,207,600
16/08/2561 9.15 9.25 9.10 9.10 898,900
15/08/2561 9.15 9.40 9.10 9.15 4,939,400
14/08/2561 9.15 9.25 9.05 9.15 2,814,000
10/08/2561 9.10 9.55 9.00 9.25 12,030,300
09/08/2561 9.10 9.20 8.95 9.00 3,193,600
08/08/2561 9.20 9.40 9.10 9.10 4,731,400
07/08/2561 8.80 9.40 8.75 9.20 17,324,200
06/08/2561 8.75 9.10 8.70 8.75 5,349,500
03/08/2561 8.80 8.95 8.60 8.65 2,671,100
02/08/2561 9.00 9.15 8.65 8.75 12,724,900
01/08/2561 8.30 8.30 8.20 8.30 446,100
31/07/2561 8.30 8.35 8.10 8.30 578,000
26/07/2561 8.30 8.30 8.15 8.25 788,100
25/07/2561 8.15 8.35 8.15 8.20 680,300
24/07/2561 8.25 8.30 8.15 8.15 452,200
23/07/2561 8.25 8.35 8.15 8.20 289,500
20/07/2561 8.20 8.30 8.15 8.25 488,300
19/07/2561 8.30 8.30 8.20 8.20 293,200
18/07/2561 8.25 8.35 8.15 8.25 384,900
17/07/2561 8.25 8.30 8.10 8.20 432,100
16/07/2561 8.25 8.35 8.10 8.25 1,052,500
13/07/2561 8.00 8.25 7.95 8.20 1,653,600
12/07/2561 7.90 8.00 7.80 7.95 973,600
11/07/2561 7.80 8.05 7.65 7.90 1,326,000
10/07/2561 7.70 7.90 7.65 7.85 986,300
09/07/2561 7.60 7.85 7.60 7.65 374,600
06/07/2561 7.45 7.75 7.40 7.60 1,013,000
05/07/2561 7.75 7.85 7.35 7.40 987,300
04/07/2561 8.00 8.15 7.75 7.75 1,750,300
03/07/2561 7.30 9.00 7.15 9.00 1,856,500

Investor Kits

สามารถดาวน์โหลดเอกสาร
นักลงทุนสัมพันธ์ เช่น รายงานประจำปี งบการเงิน คำอธิบายและวิเคราะห์ของฝ่ายจัดการ และ เอกสารนำเสนอต่างๆ ได้ที่นี่