ราคาหลักทรัพย์ย้อนหลัง

ไทยคมมุ่งสู่การเป็นผู้นำธุรกิจดาวเทียมแห่งเอเชีย โดยการเชื่อมโยงการสื่อสารผ่านนวัตกรรมดิจิตอลและสร้างคุณค่าให้แก่ผู้มีส่วนได้เสียทุกภาคส่วน

 
 
เลือกช่วงวันที่:
จาก
ถึง

ราคาย้อนหลัง จาก 03 ธันวาคม 2561 ถึง 18 มกราคม 2562

วันที่ ราคาเปิด สูงสุด ต่ำสุด ราคาปิด ปริมาณ (หุ้น)
ข้อมูลสรุป
ก่อนหน้า 2 สัปดาห์
(20/12/2561 ถึง 04/01/2562)
6.60 6.70 5.80 5.95 9,789,800
ก่อนหน้า 4 สัปดาห์
(20/11/2561 ถึง 19/12/2561)
8.20 8.20 6.55 6.60 23,451,000
ข้อมูลราคาย้อนหลัง
18/01/2562 6.45 6.60 6.40 6.60 2,633,800
17/01/2562 6.05 6.50 6.05 6.40 4,292,700
16/01/2562 6.05 6.10 6.00 6.05 1,066,100
15/01/2562 6.15 6.15 6.00 6.00 711,600
14/01/2562 6.00 6.20 6.00 6.10 1,128,400
11/01/2562 5.95 6.00 5.85 6.00 1,028,400
10/01/2562 6.05 6.05 5.90 5.90 1,083,000
09/01/2562 6.05 6.15 6.00 6.00 553,700
08/01/2562 6.10 6.15 6.00 6.05 913,400
07/01/2562 6.00 6.20 6.00 6.10 2,008,300
04/01/2562 6.00 6.05 5.90 5.95 744,500
03/01/2562 6.10 6.15 6.00 6.00 571,900
02/01/2562 6.10 6.10 6.00 6.05 671,500
28/12/2561 6.00 6.10 6.00 6.05 380,800
27/12/2561 6.15 6.15 6.00 6.00 717,800
26/12/2561 6.00 6.10 5.95 6.05 829,200
25/12/2561 6.20 6.20 5.80 6.00 1,996,800
24/12/2561 6.25 6.35 6.20 6.20 703,400
21/12/2561 6.45 6.50 6.25 6.25 1,361,400
20/12/2561 6.60 6.70 6.40 6.40 1,812,500
19/12/2561 6.65 6.75 6.55 6.60 2,572,600
18/12/2561 7.00 7.00 6.60 6.60 3,466,900
17/12/2561 7.30 7.30 6.95 6.95 2,932,100
14/12/2561 7.45 7.50 7.30 7.30 530,600
13/12/2561 7.45 7.60 7.40 7.45 862,000
12/12/2561 7.40 7.45 7.35 7.40 697,900
11/12/2561 7.70 7.70 7.30 7.40 2,825,600
07/12/2561 7.75 7.75 7.70 7.75 746,000
06/12/2561 7.80 7.80 7.70 7.75 999,500
04/12/2561 7.95 7.95 7.75 7.85 643,100
03/12/2561 7.80 8.00 7.80 7.90 841,200

Investor Kits

สามารถดาวน์โหลดเอกสาร
นักลงทุนสัมพันธ์ เช่น รายงานประจำปี งบการเงิน คำอธิบายและวิเคราะห์ของฝ่ายจัดการ และ เอกสารนำเสนอต่างๆ ได้ที่นี่