รายงานประจำปี

ไทยคมมุ่งสู่การเป็นผู้นำธุรกิจดาวเทียมแห่งเอเชีย โดยการเชื่อมโยงการสื่อสารผ่านนวัตกรรมดิจิตอลและสร้างคุณค่าให้แก่ผู้มีส่วนได้เสียทุกภาคส่วน

 
 

รายงานประจำปี 2558

ขนาดไฟล์: 6.57 MB.

ดาวน์โหลด PDF

รายงานประจำปี 2557

ขนาดไฟล์: 21.28 MB.

ดาวน์โหลด PDF

รายงานประจำปี 2556

ขนาดไฟล์: 17.68 MB.

ดาวน์โหลด PDF

รายงานประจำปี 2555

ขนาดไฟล์: 52.66 MB.

ดาวน์โหลด PDF

รายงานประจำปี 2554

ขนาดไฟล์: 6.76 MB.

ดาวน์โหลด PDF

รายงานประจำปี 2553 (ภาษาอังกฤษ)

ขนาดไฟล์: 12.92 MB.

ดาวน์โหลด PDF

รายงานประจำปี 2552 (ภาษาอังกฤษ)

ขนาดไฟล์: 2.29 MB.

ดาวน์โหลด PDF

รายงานประจำปี 2551

ขนาดไฟล์: 9.12 MB.

ดาวน์โหลด PDF

รายงานประจำปี 2550 (ภาษาอังกฤษ)

ขนาดไฟล์: 2.12 MB.

ดาวน์โหลด PDF

รายงานประจำปี 2549

ขนาดไฟล์: 4.99 MB.

ดาวน์โหลด PDF

ปฏิทินกิจกรรม

10 ต.ค. 2559 - 09 พ.ย. 2559
ระยะเวลาห้ามเผยแพร่สารสนเทศ (silent period) ไตรมาส 3/2559

Investor Kits

สามารถดาวน์โหลดเอกสาร
นักลงทุนสัมพันธ์ เช่น รายงานประจำปี งบการเงิน คำอธิบายและวิเคราะห์ของฝ่ายจัดการ และ เอกสารนำเสนอต่างๆ ได้ที่นี่